4. mar, 2022

10 rzeczy, które wpływają na częstotliwość wibracji z punktu widzenia fizyki kwantowej

 
 


Wibracja w fizyce kwantowej oznacza, że wszystko jest energią. Jesteśmy żywymi istotami na pewnych częstotliwościach. Każde wibracje są równoznaczne z uczuciem i są tylko dwa gatunki wibracji, pozytywne i negatywne. Jeżeli włożymy w to uczucia manifestuje się ..
 
 
 
 


1 - * myśli *

Twoje myśli również są energią, lecz nie mają formy. Nie posiadają masy – istnieją w postaci energii. 

Każda myśl emituje częstotliwość do wszechświata i ta częstotliwość wraca do źródła , więc jeśli masz negatywne myśli, niechęć , smutek, złość, strach, to wszystko wraca do Ciebie. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby dbać o jakość swoich myśli i nauczyć się je kontrolować .

2 - * towarzystwo*

Ludzie wokół Ciebie bezpośrednio wpływają na częstotliwość wibracji. Jeśli będziesz otaczać się szczęśliwymi pozytywnymi i zdecydowanymi ludźmi ,również wejdziesz w te wibracje. Natomiast , jeśli otaczają cię ludzie, którzy narzekają, plotkują itd.., uważajcie na nich! W rzeczy samej, mogą zmniejszyć twoją częstotliwość i w związku z tym powstrzymać Cię od korzystania z prawa przyciągania na Twoją korzyść.

3 - * muzyka *

Muzyka jest bardzo silna. Jeśli tylko słuchasz muzyki, która mówi o śmierci, zdradach, smutku, porzuceniu itd.., to wszystko będzie wpływać na to, co czujesz.Zwróćcie uwagę na tekst muzyki, której słuchacie, zmniejsza częstotliwość wibracji bardzo .

4 - * rzeczy, na które się patrzy *

Kiedy patrzy się na programy, które mają do czynienia z nieszczęściem , śmiercią , zdradą itp. Twój mózg akceptuje to jako rzeczywistość i uwalnia całą negatywną chemię do organizmu, która wpływa na częstotliwość wibracji. Spójrz na rzeczy, przy których czujesz się dobrze które pomagają Tobie wejść na większe częstotliwości.

5 - * atmosfera *

Niezależnie od tego, czy jest to w domu, czy w pracy, jeśli spędzasz dużo czasu w bałaganie i brudnym środowisku, wpływa to również na częstotliwość wibracji. Zmień to i pokaż niech wszechświat widzi że jesteś w stanie otrzymać o wiele więcej. 

6 - * słowo *

Jeśli mówisz źle o rzeczach lub ludziach, wpływa to na częstotliwość wibracji. Aby utrzymać wysoką częstotliwość, ważne jest, aby wyeliminować zwyczaj narzekania i złe mówienie o innych. Więc unikaj tego. 

7-*zbliżenie/seks *

Starannie dobieraj sobie partnerów ,negatywni na niskich częstotliwościach wpływają na Twoje wibracje i energia opada .
Seks jest wymianą energetyczną,Twoje ciało jest nadajnikiem jak i również odbiornikiem ,zbyt dużo negatywnej energii którą odbierasz powoduje dużo szkód ,które również blokują dostęp do wyższych wibracji ..

8-*uczucia i emocje*

Uczu­cia i emo­cje są ener­gią w na­szym cie­le, więc tłu­mie­nie zło­ści lub ża­lu po­wo­du­je stop­nio­we gro­ma­dze­nie się co­raz więk­szej ilo­ści nie­przy­jem­nej ener­gii we­wnątrz nas.Trzy­ma­nie we­wnątrz nie­wy­ra­żo­nych emo­cji od­bie­ra nam rów­nież spo­ro ener­gii i wibracje opadają i zmniejszają Twoją częstotliwość.

9- * wdzięczność *

Wdzięczność pozytywnie wpływa na częstotliwość wibracji. To jest nawyk, który powinieneś teraz zintegrować ze swoim życiem. Bądź wdzięczny za wszystko, za dobre rzeczy i za złe ,bądź wdzięczny za wszystkie doświadczenia, których doświadczasz .
Wdzięczność otwiera drzwi na więcej aby dobre rzeczy pojawiły się w Twoim życiu.
Bądź wdzięczny a nie dziękuj , wdzięczność otwiera drzwi na więcej , dziękowanie zamyka sprawę ...

10-* poczucie własnej wartości *

Poczucie własnej wartości to najwyższa 
częstotliwość, która przyciąga do nas wszystko, czego chcemy. Kochanie siebie i szanowanie czasu, energii, zmienia sposób w jaki wszechświat reaguje na Nas. Wysyłamy sygnał, że zasługujemy na więcej od życia.

Wszystko zaczyna się od Nas. Ludzie będą nas traktować tak, jak im pozwolimy. Ludzie również odczuwają energię, którą emanujemy i to jak traktujemy siebie od wewnątrz.