7. mar, 2022

33 kręgi (Drabina Jakuba)

     

Wszystko było metaforą, podobnie jak historia, że ​​Jezus został ukrzyżowany w miejscu poza Jeruzalem zwanym Golgotą, co po aramejsku oznacza „miejsce czaszki” ...
Odrodzenie = gdy twój mózgowy płyn rdzeniowy (CHRYSTUS) wspina się na twoje 33 kręgi (Drabina Jakuba) i spotyka 12 nerwów czaszkowych (12 uczniów), łączy cię z WYŻSZYM JA i stajesz się niezniszczalny, ponieważ jest to twoje ZMARTWYCHWSTANIE 

 Everything was a metaphor, like the story that Jesus was crucified at a spot outside Jerusalem called Golgotha, which in Aramaic means “place of the skull”...

The rebirth = as your cerebral spinal fluid (CHRIST) climbs your 33 vertebrae (Jacob’s Ladder) and meets your 12 cranial nerves (12 disciples) it connects you with your HIGHER SELF and you become imperishable because it's your RESURRECTION